Traaf

TRAAF

Meubilair als herinnering.
Furniture as a memory.

Traafs vormentaal doet een greep uit het oeroude én het moderne.
De basiskenmerken van de gebruikte materialen bepalen hoe deze materialen zich tegenover elkaar verhouden en bepalen dus mede de vorm.
De hardheid van de dominante granitosteen klemt namelijk het hout vast dat zich door zijn zachtheid minzaam laat buigen.
De bank laat zich eindeloos herhalen door een aaneenschakeling van dezelfde elementen.
Deze doet een welving van granito en eikenhout ontstaan.

Traafs aesthetic form language combines the ancient and the modern.
The basic characteristics of the materials used, determine how these materials relate to each other and thus also determine the shape.
The hardness of the dominant granito clenches the wood that is slightly bending due to its softness.

The bench can be repeated endlessly through a sequence of the same elements.
This creates an arch shape of granito and oak.

Posted in Uncategorized